Reklama
 
Blog | Stepan Toman

Dostavěná, nastavěná a přestavěná budova Menzy v Dejvicích

Většina nových objektů budí vášně. Čím více jsou na očích, tím větší. Nejdříve je nenávidíme a pak, někdy, některé, milujeme, obdivujeme. Tančící dům byl z počátku zatracován, dnes je ikonou nábřeží. Eiffelova věž byla Pařížany zprvu svorně nenáviděna, a i přestavbu Pražského hradu na kamenný určitě provázelo brblání „chalupářů z okolí“, že ten starý, dřevěný, byl o hodně lepší.

Proto jsem se rozhodl přestavbě, nástavbě a dostavbě Menzy na kraji areálu ČVUT v Pražských Dejvicích dát šanci a nechat jí nějaký čas stát, než se k ni začnu vyjadřovat. Snažil jsem se naladit na pozitivní vnímání nového přírůstku v Dejvicích. Bohužel se mi to nepovedlo, a zodpovědně musím říct, že to není mnou, ale tím barákem.

Prostě mě děsně štve.

Před nějakou dobou z původní budovy vystěhovali Billu (tragedie pro většinu místních) a já s tušením věcí příštích zavolal na stavební úřad Prahy 6, kde mi řekli, že bylo vydáno stavební povolení, ale oni s ním nemají co do činění, neboť bylo vydáno prostřednictvím stavebního inspektora. Na dotazy, zda bych mohl návrh vidět, mi bylo řečeno, že nikoliv, protože nejsem účastník stavebního řízení. Takové chování je ze strany stavebního úřadu pochopitelné. Nicméně bych byl rád, kdyby o tomto objektu, který zaujímá významnou část živé ulice, bylo více informací než o vnitřní struktuře Pentagonu. Utajení se vyplatilo. Alespoň investorovi, okolo bydlícím už nikoliv. Za několik měsíců se k jejich údivu zaskvěla nová přestavěná, nastavená, dostavěná budova Menzy a vystrčila na vše okolo velký prostředníček… Zabalený navíc v kondomu.

Mnohokrát kritizovanému sousednímu projektu tzv. ledního medvěda se nedá upřít jedna věc. Investor alespoň projekt ukázal veřejnosti a probíhala zde diskuze, byť omezená. U projektu Menzy se žádná nekonala.

,,Objekt bude respektovat urbanistickou skladbu této části Dejvic, navazuje na areál ČVUT. Vychází ze srovnání záměru se stávající okolní zástavbou, jejím charakterem, hmotovým členěním a výškovou hladinou sousedních budov monobloku Fakulty strojní a elektrotechnické,“ shrnuje záměr stavby její autor Petr Franta.

Je hezké, že budova je výškově srovnána s elektrotechnikou, ale ta je bohužel za dvěma rohy a tyto budovy k sobě přiléhají jen zadními trakty. K čemu menza „přiléhá“ čelem, je ulice Jugoslávských partyzánů, a to v její horní, rušnější části, jejíž nová menza tvoří dominantu. A zde bohužel přečnívá. Zhruba právě o tu nastavenou část. Což bych ještě byl ochotný akceptovat, alespoň za cenu těžkého sebezpytování, naprostá absence parteru je bohužel moc i na tak otrlou povahu jako jsem já. Opravdu si nemyslím, že sebrat část rušné ulice a okolí nic nenabídnout, je to pravé ořechové. Stopadesátimetrová fasáda s pouhými dvěma vchody po celé délce okolí prostě nic nepřináší.

U hlavního těla budovy, byla totiž, před stávající fasádu, přistavěna nová, jednolitá skleněná, na kterou se tak krásně kouká na dramatických vizualizacích, v reálu vás jejích fádnost a jednolitost obtěžuje, kdykoli okolo ní musíte je projít. Mezi starou a novou fasádou byl ponechán plonkový prostor o šířce cca pět metrů, v němž se tu a tam mihne nějaké schodiště nebo dveře. Asi bylo záměrem schovat schodiště a zarovnat fasádu, i když v tomto případě je to příslovečné chození s kulovnicí na komáry. Anebo architekt zkrátka nechtěl, aby mu okolojdoucí slintali na fasádu, a tak jim tam představil novou, lépe omyvatelnou.

Části směřované k Vítěznému náměstí dominuje věž, která se zdá, alespoň z pohledu z Prašného mostu, nádherně výškově zarovnaná s počátečním blokem domů na protilehlé straně Jugoslávských partyzánů. Zdá se, ale jen do té doby, než si uvědomíte, že objekt Menzy je oproti těmto domům posunutý o celý blok dozadu. Před budovou Menzy směrem k Vítěznému náměstí je ještě nezastavěná stavební parcela velikosti bloku, která, má-li sledovat výšku nastolenou menzou, tak bude výrazně vyšší, než všechny budovy na náměstí. Možná to je ten důvod, proč byla podivná věž vlastně vystavěna. Nebo došlo k celkovému nedorozumění, a projekt má vyšší smysl než jen utracení 1,5 miliardy, ale ten mi zatím uniká.

Mimochodem tato stavba získala cenu Grand prix obce architektů za rok 2017 v kategorii novostavba.

Reklama